Ceník

SAZEBNÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZA ÚHRADU

( NEHRAZENÉ POJIŠŤOVNAMI )

PLATNÝ OD 1.1.2022

     Žádost o povolení nošení střelné zbraně  

    600 Kč

    Interní předoperační vyšetření - samoplátci

    500 Kč

    Žádost o řidičské oprávnění

    600 Kč

    Vyšetření pro sportovní aktivity

    400 Kč

    Vstupní prohlídka do zaměstnání

    500 Kč

    Preventivní prohlídka zaměstnanců

    500 Kč

    Vyšetření profesní ( svářeči, práce ve výškách, elektro, řidiči)

    400 Kč

    Vyšetření před nástupem do speciálních kurzů

     400 Kč

    Vystavení zdravotního průkazu

     300 Kč

    Vypracování posudku o bolestném

     400 Kč

    Výpis ze zdravotní dokumentace -  samoplátci

     300 Kč

    Pořízení fotokopie zdravotní dokumentace

     350 Kč

    Žádost o umístění v DpS a DPS

     300 Kč

    Potvrzení zdravotního stavu pro soudy, policii, poštu, cestovní kanceláře

     300 Kč

    Vypracování oznámení o úrazu

     350 Kč

    Oznámení škodní události při komerčním pojištění

     350 Kč

    Potvrzení před nástupem na brigádu - studenti

     200 Kč

    Potvrzení pro řidiče nad 65 let

     250 Kč

    Aplikace očkovací látky na vyžádání 

       60 Kč

    Potvrzení přihlášek ke studiu

     100 Kč

    Potvrzení zdravotního stavu pro Úřad práce

     150 Kč

    Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH

     150 Kč

    Potvrzení práceschopnosti při komerčním pojištění

     200 Kč

    Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní preventivní prohlídku

     250 Kč

    Aplikace léčebného obstřiku do kloubu - doplatek za aplikovanou látku

       50 Kč

    Aplikace léčebného obstřiku s Mesocainem - doplatek za aplikovanou látku

       30 Kč

    Test na okultní krvácení - samoplátci

     390 Kč
     Zdravot. způsobilost členů SDH - nositelé dýchací techniky

     300 Kč


©2023

MUDr. Jitka Hrončeková, všeobecná praktická lékařka
Šumice 400, telefon: 572 691 713, 728 302 789 info@ordinace-sumice.cz, www.ordinace-sumice.cz